BIG90

90.000đ
 • DATA: 30GB (1GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG90 gửi 1543
SOẠN TIN Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG120 gửi 1543
SOẠN TIN Chi tiết

BIG200

200.000đ
 • DATA: 120GB (4GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG200 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

BIG300

300.000đ
 • DATA: 180GB (6GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG300 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

DT70

70.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 DT70 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

DT90

90.000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 DT90 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

DT120

120.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 DT120 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 MAX200 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

V50

50.000đ
 • 80p gọi trong nước
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 V50 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

V75

75.000đ
 • 120p gọi trong nước
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 C69 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

V99

99.000đ
 • 1500p gọi nội mạng
 • 150p gọi ngoại mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 V99 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

V149

149.000đ
 • 2000p gọi nội mạng
 • 250p gọi ngoại mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 V149 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

VD150

150.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD150 gửi 1543
 • (*) Dành cho sim nằm trong danh sách
SOẠN TIN Chi tiết

VD120N

120.000đ
 • DATA: 45GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD120N gửi 1543
 • (*) Dành cho sim nằm trong danh sách
SOẠN TIN Chi tiết

VD90

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD90 gửi 1543
 • (*) Dành cho sim nằm trong danh sách
SOẠN TINChi tiết

D169G

169.000đ
 • DATA: 210GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 D169G gửi 1543
 • (*) Dành cho sim nằm trong danh sách
SOẠN TINChi tiết

DT30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: ID9 DT30 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

GT30

75.000đ
 • DATA: 0GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 GT30 gửi 1543
 • (*) Miễn phí data Youtube, VieOn, TikTok, NCT
SOẠN TINChi tiết

DGM

79.000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 DGM gửi 1543
 • (*) Miễn phí data Liên Quân, Freefire, Fifa
SOẠN TINChi tiết

DGT

89.000đ
 • DATA: 5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 DGT gửi 1543
 • (*) Miễn phí data Youtube, VieOn, TikTok, NCT
SOẠN TINChi tiết