BIG90

90.000đ
 • DATA: 30GB (1,5GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG90 gửi 1543
SOẠN TIN Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG120 gửi 1543
SOẠN TIN Chi tiết

BIG200

200.000đ
 • DATA: 120GB (4GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG200 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

BIG300

300.000đ
 • DATA: 180GB (6GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG300 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

M50

50.000đ
 • DATA: 1,2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 M50 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

MAX100

100.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 MAX100 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 MAX200 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 100GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 MAX300 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

C69

69.000đ
 • 1500p gọi nội mạng
 • 30p gọi ngoại mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 C69 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

C89

89.000đ
 • 1500p gọi nội mạng
 • 60p gọi ngoại mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 C89 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

B99

99.000đ
 • DATA: 3,8GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 B99 gửi 1543
 • (*) Dành cho sim trả trước
SOẠN TINChi tiết

B129

129.000đ
 • DATA: 5,8GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 B129 gửi 1543
 • (*) Dành cho sim trả trước
SOẠN TINChi tiết

VD149

149.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD149 gửi 1543
 • (*) Dành cho sim nhận được sms từ tổng đài
SOẠN TIN Chi tiết

VD69

69.000đ
 • DATA: 2,4GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD69 gửi 1543
 • (*) Dành cho sim nhận được sms từ tổng đài
SOẠN TINChi tiết

D60G

120.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 D60G gửi 1543
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2021
SOẠN TINChi tiết

D30G

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 D30G gửi 1543
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2021
SOẠN TINChi tiết

M25

25.000đ
 • DATA: 600MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 M25 gửi 1543
SOẠN TIN Chi tiết

D2

10.000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 1 ngày
 • Soạn: ID9 D2 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

D3

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: ID9 D3 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết

DT30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: ID9 DT30 gửi 1543
SOẠN TINChi tiết